Reflektert dagbok – multimediedesign

Posts tagged “Moodle-kart

Moodle-kartet – videreutvikling

Da jeg lagde mine første utkast til Moodle-kartet og endte opp med den enkle versjonen med piler som viser alle mulige veier, så var dette fordi jeg tenkte at dersom jeg for eksempel skulle ha designet en webside, så må jeg først vite hvordan sidene logisk henger sammen, før jeg kan begynne å lage kreative eller dekorative websider av denne ”site-planen”.

Kristians kommentar om å være kreativ, fikk meg til å tenke at det kanskje var litt for kjedelig, og mens jeg satt på flyplassen og ventet på check-in til Oslo på fredag, begynte jeg å skrible ned ideer til mulige måter kartet kunne vært tegnet mer kreativt.

(mer…)


Moodle-kartet

Først tegnet jeg en rask skisse på to med to nivåer, fordi jeg tenkte på to visninger i Moodle samtidig; både den første siden du kommer inn på og emnevisning. Det var en svak strek i mellom de to på kartet, men den kom ikke frem på skann så jeg tegnet et strek inn i Paint som viser skillet mellom de to visingene.

Første skisse i to nivåer med arket delt i to

(mer…)