Reflektert dagbok – multimediedesign

Posts tagged “prosjekteksamen

Prosjekteksamen – valg av prosjekt / prosjektbeskrivelse

I prosjekteksamen grafisk skulle vi utvikle et prosjekt (en trykksak) for en selvvalgt bedrift, organisasjon eller prosjektområde. I forkant av prosjektarbeidet skulle det leveres en beskrivelse av kundens organisasjon, profil, konsept, forretningsidé og eventuelle problemer man skal løse, som skal godkjennes som prosjektarbeid fra faglærer. Prosjektbeskrivelsen kan avvike noe fra det ferdige prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen skulle inneholde:

  • Navn på kunde
  • Begrunnelse for valg av prosjektoppgaver
  • Problemstilling (hva skal produseres, prosjektets omfang)
  • Fremdriftsplan
  • Dato for ferdigstillelse

Sluttproduktet skulle være en trykksak. For eksempel en logo, en brosjyre, merkantile trykksaker, skilt, plakat osv. I tillegg skulle det lages en profilmanual som beskriver bruken av produktet. Som i alle oppgaver skulle det utarbeides en rapport som tar for seg arbeidsprosessen, skisser, bevisste valg osv.

Min prosjektbeskrivelse  – prosjekteksamen grafisk – multimediedesign

Kunde
Camilla Colding-Jørgensen, sexolog og voksenunderviser, København, Danmark

Begrunnelse for valg av prosjektoppgave
Jeg hadde ikke noen firmaer for hånden som trengte hjelp til logoer eller den slags, men min venninne Camilla er i gang med å skrive en bok om nettdating, som hun trenger bokomslag til.

Problemstilling (hva som skal produseres, prosjektets omfang)
Etter å ha studert sexologi bestemte Camilla seg for å skive en bok om nettdating, fordi det finnes svært lite litteratur om dette emnet til tross for at fenomenet nettdating blir mer og mer utbredt.

Hun trenger et bokomslag til boken, samt layout for hvordan sidene inni boken skal se ut. Jeg skal lage bokomslaget med illustrasjon og skrifter, samt layout for 3 sider inne i boken. I tillegg til dette skal jeg lage en kort profilmanual som beskriver bruken av illustrasjon, tekst og farger for denne boken.

Omfang:

  • 1 stykk bokomslag
  • 3 stykk forslag til side layout
  • 1 stykk manual / beskrivelse for bruken av den visuelle profilen
  • 

Fremdriftsplan (forventet progresjon)

Prosjektstart:  25.10.2010
Idéutvikling og research:  25.10.2010 – 01.11.2010
Idéskisser og presentasjonsskisser:  01.11.2010 – 08.11.2010
Dialog med kunde, skisser fortsatt:  08.11.2010 – 15.11.2010
Produksjon illustrasjon bokomslag:  15.11.2010 – 22.11.2010
Produksjon layout bokomslag:  22.11.2010 – 29.11.2010
Produksjon layout boksider: 22.11.2010 – 29.11.2010
Presentasjon for kunde: 29.11.2010 – 06.12.2010
Eventuelle korreksjoner:  06.12.2010 – 17.12.2010
Trykk klargjøring av filer, utlevering til kunde og trykkeri:  6.12.2010 – 17.12.2010
Innlevering til skolen og til kunde:  17.12.2010
Dato for ferdigstillelse: 17.12.2010