Reflektert dagbok – multimediedesign

Posts tagged “visuell profil

Obligatorisk oppgave 05 Miniprosjekt – typografi, layout, visuell profil

Denne oppgaven var et gruppearbeid hvor vi skulle utarbeide en visuell identitet (profilmanual), et DVD-cover og en plakat for en tenkt filmatisering/animasjonsproduksjon av en tekst som vi selv kunne velge.

Jeg samarbeidet med Sandra Leschbrandt og Sara Helena Vold på denne oppgaven. Vi syntes det var praktisk å ha en blogg hvor vi kunne legge ut arbeid og skisser til hverandre mens arbeidet skred frem, og bloggen vår for oppgaven er denne: http://05therealprincess.wordpress.com/. Ellers sendte vi en del e-poster til hverandre og hadde en del Skype-møter.

Her er teksten vi illustrerte, i sin helhet:

THE REAL PRINCESS

by: Hans Christian Anderson (1805-1875)
The following story is reprinted from Stories from Hans Anderson. Hans Christian Anderson. London: Hodder & Stoughton, 1911.

There was once a prince, and he wanted a princess, but then she must be a real Princess. He travelled right round the world to find one, but there was always something wrong. There were plenty of princesses, but whether they were real princesses he had great difficulty in discovering; there was always something which was not quite right about them. So at last he had to come home again, and he was very sad because he wanted a real princess so badly.

One evening there was a terrible storm; it thundered and lightened and the rain poured down in torrents; indeed it was a fearful night.

In the middle of the storm somebody knocked at the town gate, and the old King himself went to open it.

It was a princess who stood outside, but she was in a terrible state from the rain and the storm. The water streamed out of her hair and her clothes; it ran in at the top of her shoes and out at the heel, but she said that she was a real princess.

‘Well we shall soon see if that is true,’ thought the old Queen, but she said nothing. She went into the bedroom, took all the bedclothes off and laid a pea on the bedstead: then she took twenty mattresses and piled them on the top of the pea, and then twenty feather beds on the top of the mattresses. This was where the princess was to sleep that night. In the morning they asked her how she had slept.

‘Oh terribly badly!’ said the princess. ‘I have hardly closed my eyes the whole night! Heaven knows what was in the bed. I seemed to be lying upon some hard thing, and my whole body is black and blue this morning. It is terrible!’

They saw at once that she must be a real princess when she had felt the pea through twenty mattresses and twenty feather beds. Nobody but a real princess could have such a delicate skin.

So the prince took her to be his wife, for now he was sure that he had found a real princess, and the pea was put into the Museum, where it may still be seen if no one has stolen it.

Her på bloggen legger jeg ut rapporten, samt tre PDF-dokumenter: DVD-cover, filmplakat og profilmanual.

RAPPORT:

Obligatorisk Oppgave 05: Visuell Identitet, Gruppearbeid

Gruppen består av

Gry Monica Hellevik – https://grymonica.wordpress.com
Sandra Leschbrandt – http://www.sandraleschbrandt.com
Sara Helena Vold –  http://heysara.wordpress.com

Introduksjon

Da vi alle er bosatte i ulike deler av landet, har all kommunikasjon foregått via mail, bloggen vi satte opp kun for denne oppgaven (http://05therealprincess.wordpress.com) og i timelange møter over Skype. Samarbeidet har gått over all forventning, og det har vært veldig lærerikt å bruke andre kanaler å jobbe gjennom når ingen av oss kunne møtes fysisk. Vi har under arbeidet hatt ulike ansvarsområder, men har alle vært involvert i å utvikle alle elementene i oppgaven.

Bestemmelse av oppgave, tekst og publikumgruppe

Den første utfordringen var å bli enige om hvilken tekst vi skulle basere oppgaven på, en tekst vi alle hadde lest og kjente til. Etter å ha sett på et par noveller, falt valget heller på eventyret ”Prinsessen på Erten”, nærmere bestemt teksten ”The Real Princess” skrevet av H.C. Andersen. Dette eventyret er illustrert og fortalt uttallige ganger allerede, så for å gjøre oppgaven mer original, valgte vi å gjøre prinsessen tøffere, med piercinger og rocka klær. På grunn av dette bestemte vi at målgruppen ville være ungdom, ikke barn, som eventyret normalt retter seg mot.

Inspirasjon

Etter søk på google fant vi flere illustrasjoner av prinsesser og også bilder fra Tim Burton sine filmer, som vi alle var enige om ville være bra inspirasjonskilde til stemning og stil.

Research

Videre fant vi flere eksempler på filmplakater, DVDcover og profilmanual.

Profilmanualer:

Åpner direkte opp i PDF:

– Barne-, Ungdoms-og Familieetaten: Bufetats profilhåndbok
– Enova: Enova profilmanual
– Hafslund: Hafslund_Profilmanual
– Orangegroup: Orange_Profilmanual_eng

På web:

– Forskningsrådet: http://harek.forskningsradet.no/profilmanual/index.html
– Difi: http://difi.styleguide.no/publish.aspx?site=difi
– Københavns universitet:  http://designguide.ku.dk/

Filmplakater:

DVD cover:


Skisser og Idéutvikling:

Flere skisser er lagt ut på bloggen: http://05therealprincess.wordpress.com

Utvikling av illustrasjon:

Etter alt skissearbeidet vi gjorde, hadde vi fått en generell ide om hvordan prinsessen skulle se ut. Opprinnelig skisset vi henne stående rett opp og ned, eller på toppen av haug av madrasser, men etter hvert bestemte vi oss for å finne på en mer spennende vinkel. En av ideene som dukket opp var en prinsesse som klatret oppover en stabel med madrasser, og etter yttligere noen skisser, endte dette opp som den endelige komposisjonen:

Skissen ble skannet inn og åpnet i Photoshop. Der ble linjene tegnet ved hjelp av et Wacom tegnebrett. Photoshoparbeidet ble deretter lagret som .eps og åpnet i Illustrator, slik at linjene her kunne bli pusset på og vektorisert. Filen ble igjen lagret og åpnet i Photoshop, hvor det siste fargelegging- og skyggearbeidet ble gjort. Vi valgte å bruke tekstur av ekte stoff til madrassene, både for å skape en kontrast til prinsessen og også for å gi illustrasjonen et røffere uttrykk.

Vi lagde også en illustrasjon til baksiden av DVD coveret, og en illustrasjon av en liten krone til å bruke til ryggen og insiden av DVD coveret, og eventuelt andre produkter.

Utvikling av logo

Tanken bak logoen var tidlig at vi bare skulle holde oss til en ren typografisk logo, bestående av en spesiell/unik font. Vi snakket også om å inkludere en ’fleur de lis’ (et symbol som er forbundet med kongelighet) i logoen, men det ble, etter vår mening, for mange elementer i en allerede detaljrik logo. Vi lekte en stund med tanken på å lage et slags monogram vi kunne bruke som et illustrasjons element et eller annet sted på filmplakat eller DVD cover, men da vi ikke klarte å lage noen skisser vi var spesielt fornøyde med, valgte vi å gå bort ifra dette.

Selve logoen ble utarbeidet kun i Illustrator, forhånd ved hjelp av kun mus og Pen-verktøyet. Logoen er ikke basert på noen annen font, noe vi syntes ga den et spesielt og personlig preg.

Det var en lang prosess, da det tok tid å få alle bokstaver og forhold mellom ulike bokstav elementer til å bli estetiske og lesbare. Vi valgte å skrive ”real” i store bokstaver for å fokusere på handlingen og poenget i historien. En stund var tanken å gi logoen en ”metalleffekt”, både for å gi logoen et tøffere utrykk og for at den skulle stå i kontrast til andre elementer, men da vi senere satte opp layoutene til DVD cover og filmplakat syntes ikke vi det ble riktig. Uten metalleffekten ble helheten mer fremtredene, noe vi syntes var viktig.

Endelig resultat:

Layout DVD Cover

Vi ønsket å lage layouten så korrekt som mulig, med alle elementer som andre komersielle DVD cover har og vi søkte på internett for å finne disse.

Spesifikasjoner DVD booklet:

CMYK fogra 27
300 dpi
273mm x 184 mm, 3mm bleed, 5mm slug
Pdf/X-1a:2001, kompatibel med Acrobat 4

Illustrasjonen hadde en naturlig plass til høyre på forsiden på grunn av komposisjonen. Øverst plasserte vi navnene på alle i gruppa, i stedet for skuespillernavn. Logoen valgte vi å plassere nede ved siden av illustrasjonen, for å balansere layouten, og for at den skulle være synligst. På coverets rygg plasserte vi den lille kronen øverst; under kom logoen oppsatt på en linje; og nederst det klassiske ”dvd” elementet. Siden dette vil være det som er synlig når DVD’en står i en hylle og lignende, ville vi gjøre den lett gjenkjennelig ved å gjøre noen av de mest typiske elementene lett synlige. På baksiden gjorde vi det enkelt, med den mindre illustrasjonen og en rask introduksjon til filmen. På innsiden av DVD coveret valgte vi å skrive den korte historien oppgaven er basert på, og på andre siden, der DVD skiven vil være plassert, satte vi logoen og krona.

Opprinnelig hadde vi tenkt på å bruke en svart bakgrunn på både plakat og DVD cover, men allting gikk da i ett med hverandre og det var vanskelig å led øyet mot de viktigste elementene. Derfor prøvde vi oss frem med ulike farger, til vi endte opp med en lysgrønn farge, noe som passet perfekt med tanke på den grønne ertens sentrale rolle i historien. For å fremheve illustrasjon og logo, og også for å skape en helhet, ga vi begge deler en hvit kant/stroke. Tilslutt la vi til noen ”teasere” i hvit tekst foran på coveret.

Layout Filmplakat

Spesifikasjoner Filmplakat:

CMYK fogra 27
300 dpi
686x1020mm
Pdf/X-1a:2001, kompatibel med Acrobat 4

Vi har stort sett holdt oss til samme oppsett som på forsiden av DVD coveret. Eneste forskjellen er at vi har lagt til tekst nederst på plakaten, der det vanligvis står informasjon om alle navn involvert i filmen. Der har vi heller beskrevet våre arbeidsroller, helt enkelt for å fylle opp.

Profil Manual

Her tok vi med det vi mente var relevant for designet vårt, etter å ha gjort mye research.

Typografi

Fonten vi har brukt på både dvd cover og plakat heter Lucida Bright. Her har vi variert med bruk av regular og demibold alt etter hva som passet best. På lengre tekster har vi brukt regular for å oppnå enn bedre lesbarhet og på korte ord har vi brukt demibold for å fremheve teksten. Vi valgte denne fonten fordi den står i stil med logoen. Det er en fin og stilren font som vi syns passer godt til helheten på både plakat og dvd cover. Det er en font med seriffer, som logoen også har.

Ps. For større versjone av alle bildene i denne rapporten se miniprosjektbloggen http://05therealprincess.wordpress.com/

Innleverte PDF’er, endelige produkter:Stor versjon: DVD-cover_miniprosjekt


Stor versjon:Filmplakat_miniprosjekt

Profilmanual_the_Real_princess_final


Obligatorisk oppgave 05 miniprosjekt – begynnelse

På denne oppgaven har Sandra, Sara og jeg blitt enige om å samarbeide og vi har opprettet en egen blogg for oppgaven hvor vi kan legge inn arbeidet vårt etterhvert som det skrider frem. 😉

Her er lenke til miniprosjektbloggen: http://05therealprincess.wordpress.com/