Reflektert dagbok – multimediedesign

Nullniks

Arkiv i Flash

I denne aktiviteten skulle vi jobbe med symboler i Flash, for å få innblikk i hvordan man bygger opp innholdet i scenen ved bruk av arkivet/library og symboler.

Først skulle vi lage tre forskjellige typer symbols; tre enkle «graphic symbols», et enkelt movieclip og en button ut fra avataren vi lagde i forrige aktivitet. Her skulle vi gjøre endringer på en buttons fire stadier; 1) Up 2) Over 2) Down og 4) Hit. Og så skulle alle legges inn i scenen.

Her er min avatar som Flash button i fire stadier:

UP

OVER

DOWN

HIT

Og her er alle sammen satt inn i scenen, i forskjellige lag.

Alle symbolene satt inn i scenen

Det er foreløpig enkelt og greit å lære seg dette, fint å teste ut og finne ut hvordan det henger sammen. Men jeg gleder meg til vi skal lage noe som beveger seg, der alle delene har en funksjon og avhenger av hverandre…